Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος www.g-way.gr

1. Το κατάστημά μας

Το www.g-way.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, που ανήκει στην ατομική επιχείρηση Gway. Η επιχείρησή μας εδρεύει στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορίνθου, (Τ.Κ. 20100), με αριθ. 2741034511, λογιστήριο  6972837944 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) katerina@g-way.gr (στο εξής “το Κατάστημα”). Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή-προμηθευτή έναντι του καταναλωτή κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Πεδίο εφαρμογής όρων

2.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη σχέση μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος G-way.gr και των χρηστών (καταναλωτών) για την αγορά προϊόντων. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι κάτωθι όροι είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών. 2.2. Η «επίσκεψη» του ηλεκτρονικού καταστήματος G-way.gr, είναι εντελώς δωρεάν και προσβάσιμη από όλους της χρήστες του διαδικτύου.

3. Τροποποίηση όρων

Η Gway μπορεί να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, ο χρήστης καλείται να αποκλειστικά τους Γενικούς Όρους που είναι σε ισχύ τη στιγμή της εκάστοτε αγοράς. H Gway διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της διαδικτυακής σελίδας, όπως και σε ό,τι την αφορά. Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας καθώς και οι μέθοδοι προώθησης των πωλήσεών της, μέσω προσφορών ή/και εκπτώσεων, καθορίζεται αποκλειστικά από την ίδια και μπορεί να τις τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

4. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

4.1. Η Gway επιμελείται καθημερινώς για την ορθή και ακριβή δημοσίευση όλων των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί και προβάλει.
 4.2. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κ.λπ.), η Gway καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής των παρεχομένων πληροφοριών, και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στο πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη, τυπογραφικά σφάλματα ή και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές της.
4.3. Περιστασιακά ενδέχεται να παρατηρηθούν απροσδόκητες ελλείψεις στη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Gway θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη μέσω email, ή τηλεφωνικά δίνοντας στον πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην αγορά ενός προϊόντος ίσης αξίας με αυτό που βρίσκεται σε έλλειψη, ή την ακύρωση της παραγγελίας.
4.4. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη της επιλογής των προϊόντων της αρεσκείας του, περιγραφή των οποίων θα περιλαμβάνεται στο καλάθι αγορών του. Προκειμένου η περιγραφή να αποτελεί σωστή και ολοκληρωμένη παρουσίαση των προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν οι διαστάσεις ή τα μεγέθη και μία ή περισσότερες φωτογραφίες απεικόνισης.
4.5. Παρά το γεγονός ότι η Gway λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι πιστές αναπαραγωγές των πρωτότυπων προϊόντων, χρησιμοποιώντας όπου είναι εφικτό, κάθε δυνατή λύση που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι ανακρίβειες, υπάρχει πάντα η πιθανότητα παραλλαγών, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλυσης χρωμάτων του υπολογιστή του κάθε χρήστη. Ως εκ τούτου, η Gway, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πιθανές αλλοιώσεις των γραφικών απεικονίσεων των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, εφόσον αυτές οφείλονται στα προαναφερθέντα τεχνικά αίτια. Η Gway δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορές που μπορούν να παρουσιάζονται στα προϊόντα σχετικά με τις εικόνες των ανθρώπων που τα φοράνε και τις φωτογραφίες.

5. Προσωπικά Δεδομένα

5.1. Η Gway συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.λπ.), σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού καταστήματος και την εκτέλεση των παραγγελιών.
5.2.Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με την εταιρεία, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.
5.3. Η Gway με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας Αρχής. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται στους χρήστες η ύπαρξη του δικαιώματός τους πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και του δικαιώματός τους εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
5.4. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και λοιποί προστιθέντες της Gway έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή με τους χρήστες, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

6. Σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως – Παραγγελία

6.1. Αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
6.2. Σε κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγράφεται η τιμή του, και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Αυτό έχει σα σκοπό να πληροφορήσει σωστά το χρήστη, ώστε να τον βοηθήσει να κάνει συνειδητές επιλογές κατά την αγορά του προϊόντος.
6.3. Στα δεξιά από κάθε προϊόν βρίσκεται η επιλογή «Προσθήκη στο καλάθι». Επιλέγοντας και πατώντας το κουμπί αυτό, αποθηκεύεται το επιλεγμένο προϊόν σε ένα εικονικό «καλάθι» του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού του, να προσθέσει νέα προϊόντα, ή να καταργήσει αυτά που δεν θέλει.
6.4. Για να πραγματοποιηθεί μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει: 1. Την έγκυρη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail). 2. Τη σωστή διεύθυνση για την παράδοση της παραγγελίας καθώς επίσης και τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο).Για να ολοκληρώσει την αγορά του, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας (απαιτείται για την παράδοση της εταιρίας Courier) η παραγγελία δεν θεωρείτε έγκυρη και ακυρώνεται.
6.5. Η παραγγελία ενεργοποιείται, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει τουλάχιστον ένα προϊόν και έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα εώς την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στο τέλος θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα πως η παραγγελία έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.
6.6. Όταν η παραγγελία καταχωρηθεί στέλνεται αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail του χρήστη με τα δεδομένα της παραγγελίας του. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές όλο το 24ωρο ΜΟΝΟ μέσω e-mail στο katerina@g-way.gr,στο τμήμα πωλήσεων και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων είναι 9:00-16:00 από Δευτέρα εώς Παρασκευή εκτός αργίες. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους όλο το 24ωρο & αργίες ΜΟΝΟ μέσω email στο katerina@g-way.gr -λόγω φόρτου της τηλεφ. γραμμής έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται με λάθος δεδομένα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και ακυρώνονται ενημερώνοντας τον αγοραστή μέσω e-mail.
6.7.Ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία (πριν αυτή αποσταλεί) χωρίς να είναι αναγκασμένος να αναφέρει τους λόγους της ακύρωσης. Ακύρωση μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που αναγράφεται στην ιστοσελίδα: katerina@g-way.gr. Για να είναι έγκυρη η ακύρωση, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της παραγγελίας του.

7. Τρόποι πληρωμής

*Η πληρωμή των αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Gway πραγματοποιείται: 7.1.Με Αντικαταβολή (Πληρωμή με την παραλαβή του προϊόντος) Θα πληρώσετε τον Courier κατά την παραλαβή των προϊόντων που παραγγείλατε στον τόπο που μας έχετε υποδείξει.Ως εκ τούτου, η εξόφληση γίνεται με μετρητά, που παραδίδονται στον υπάλληλο της εταιρείας Courier, την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι διαθέσιμη μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδας & ΜΟΝΟ για συνολικό κόστος παραγγελίας μέχρι 100€.Όταν το κόστος παραγγελίας ξεπερνάει τα 100 € γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προπληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό, πριν πραγματοποιηθεί η αποστολή με e-mail ενημέρωσης από τον πελάτη. 7.2.Mε Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό Μπορείτε να εξοφλήσετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας με κατάθεση σε έναν εκ των τραπεζικών λογαριασμών που κοινοποιούνται στην παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία παραμένει σε κατάσταση “αναμονής” εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερ/νία καταχώρησής της. Είναι απαραίτητη η έγκυρη ενημέρωση του πελάτη μέσω e-mail (αντίγραφο καταβολής εάν υπάρχει)ή τηλεφώνου ή sms προς την G way ότι πραγματοποίησε την πληρωμή σε έναν εκ των τραπεζικών λογαριασμών της επιλογής του εντός του παραπάνω χρονικού περιθωρίου,διαφορετικά η G way είναι υποχρεωμένη βάσει με την πολιτική της να προχωρήσει σε ακύρωση και να σας ενημερώσει άμεσα μέσω e-mail:

7.2α ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6353-137909-806 IBAN: GR67 0171 3530 0063 5313 7909 806

7.2β ΕΤΕ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) 447/001048-03 IBAN:GR74 0110 4470 0000 4470 0104 803

7.3γ ALPHA 160-002101-079919 IBAN:GR67 0140 1600 1600 0210 1079 919

Δικαιούχοι: ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8. Τρόποι και κόστος αποστολής/παράδοσης προϊόντων – μετάθεση του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας του πωληθέντος προϊόντος

8.1. Η παράδοση των προϊόντων (δέματα) στον τόπο επιλογής του πελάτη, γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία Courier με την οποία συνεργαζόμαστε. Παραδόσεις των δεμάτων εκτελούνται καθημερινά εκτός από Σάββατα, Κυριακές και αργίες, εφόσον περάσουν από το τμήμα ελέγχου της Gway για την καταλληλότητα της εργοστασιακής κατάστασης ποιότητας των προϊόντων.
8.2. Ο χρόνος παράδοσης ενός δέματος από την στιγμή που θα καταγραφεί μια παραγγελία μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 15 εργάσιμες ημέρες αναλόγως με την διαθεσιμότητα του προϊόντος και το μέρος διαμονής του παραλήπτη.
8.3. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών, καθυστέρηση στην αποστολή προϊόντος από τους προμηθευτές της Gway και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς. Η παράδοση γίνεται στην ακριβή διεύθυνση που καθορίζεται από τον πελάτη (είτε είναι η κατοικία του ή ο χώρος εργασίας του, ή το κοντινότερο υποκατάστημα της Courier στην πόλη του). Σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τις Courier δεν μπορούν να εντοπίσουν την διεύθυνση του παραλήπτη επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικά.
8.4. Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στο ποσό των 5 € για παραγγελίες προϊόντων αξίας έως και 59,99€, ενώ για παραγγελίες άνω των 60€ είναι δωρεάν τα μεταφορικά & επιβαρύνεται μόνο με χρέωση της υπηρεσίας αντικαταβολής. Σε περίπτωση προπληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στο ποσό των 3€ για παραγγελίες προϊόντων αξίας έως και 59,99€, ενώ για παραγγελίες άνω των 60€ είναι δωρεάν . Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, και για όλα τα προϊόντα εκτός των υποδημάτων.
8.5. Στην περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη, και εφόσον ο πελάτης υπερβεί την καθορισμένη απώτατη προθεσμία της εταιρίας courier για παραλαβή, η Gway επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο εάν ο πελάτης επιθυμεί επανάληψη αποστολής,θα πρέπει να προπληρώσει το συνολικό κόστος της παραγγελίας μαζί με τα μεταφορικά μέσω τραπεζικού λογ/σμού ή να επιβαρυνθεί στο συνολικό κόστος επιπλέον με τα έξοδα της επιστροφής της 1η αποστολής του δέματος του μέσω αντικαταβολής 8.6. Μετά από την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στον πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής τους, μετατίθεται από την Gway στον πελάτη/αγοραστή. Η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων, παραμένει στην εταιρεία, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνολικού τιμήματός τους από τον πελάτη.

9. Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση Καταναλωτή

9.1. Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.
9.2. Προκειμένου ο πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο «έντυπο επιστροφής» το οποίο εσωκλείεται στη συσκευασία που περιείχε το απεσταλμένο προϊόν ή να αποστείλει μία άλλη δήλωση στην οποία να αναφέρει ξεκάθαρα την επιθυμία του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
9.3. To «έντυπο επιστροφής» ή η δήλωση που αναφέρεται παραπάνω, αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν από τον πελάτη, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Gway, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση katerina@g-way.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας ( Λουτρά Ωραίας Ελένης, 20100, Κόρινθος)
9.4. Η Gway θα φροντίσει να ενημερώσει τον πελάτη για την λήψη του «εντύπου επιστροφής» ή της δήλωσης υπαναχώρησης.
9.5. Το πρωτότυπο «έντυπο επιστροφής» ή η πρωτότυπη δήλωση, θα πρέπει να εσωκλείονται στη συσκευασία (δέμα) με την οποία θα επιστραφεί και το προϊόν από τον πελάτη.Εκτός στα προϊόντα σχολικών ειδών που δεν γίνονται αλλαγές.
9.6. Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: α) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της G-way.gr, Λουτρά Ωραίας Ελένης, 20100 Κόρινθος, μέσω του μεταφορέα επιλογής του πελάτη και με έξοδά του, είτε β) με την ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ και χρέωση παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, η Gway θα αφαιρέσει από το ποσό της επιστροφής χρημάτων, το ποσό των έξι (6) ευρώ.
9.7. Το δέμα που αποστέλλεται από τον πελάτη, θα πρέπει να περιέχει την απόδειξη αγοράς, το πρωτότυπο «έντυπο επιστροφής» ή την πρωτότυπη δήλωση που αναφέρεται παραπάνω, και στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, το προϊόν αγοράς του, ο αριθμός της παραγγελίας του, η ημερομηνία παραλαβής του δέματος, καθώς και έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί ο πελάτης να του επιστραφούν τα χρήματα.Οποιαδήποτε ζημιά-φθορά έχει υποστεί το προϊόν όπως να μην είναι ολοκληρωμένο(σετ) ή να έχει χρησιμοποιηθεί(αν είναι λερωμένο -αν έχει πλυθεί-ξεβάψει ή να μυρίζει άρωμα ή να είναι κατεστραμμένο-ξηλωμένο),δεν γίνεται αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων ,η Gway έχει το δικαίωμα μη αποδοχής του προϊόντος & προώθησης της επιστροφής του στον αποστολέα-πελάτη.
9.8. Η Gway, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των επιστρεφόμενων προϊόντων, όταν αυτές δεν οφείλονται σε αμέλεια της Gway, σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων σε λανθασμένη διεύθυνση ή σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παράδοση των επιστρεφόμενων προϊόντων, για λόγους πέραν της δικής της υπαιτιότητας, δεδομένου ότι ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρως των ευθύνη της διαδικασίας επιστροφής των προϊόντων.
9.9. Η Gway θα επιστρέψει στο ακέραιο (εκτός τα προϊόντα της ενότητας "SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ" (δηλαδή όλοι οι πάσης φύσεως κωδικοί των προϊόντων που τελειώνουν σε "S"), GADGETS, Όλα τα παιχνίδια, είδη αξεσουάρ όπως ζώνες, τσάντες, ρολόγια κτλ που δεν γίνονται αλλαγές και επιστροφές χρημάτων) το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αρχικής παράδοσης των προϊόντων από την εταιρεία στον πελάτη-καταναλωτή), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή. Ωστόσο η Gway δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων, ή μέχρι ο καταναλωτής να αποδείξει πως έχει επιστρέψει το προϊόν. Η επιστροφή του τιμήματος αγοράς θα γίνεται με κατάθεση των χρημάτων από την εταιρεία, στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που επέλεξε ο πελάτης. (Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία είναι η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η ALPHA BANK και η ΕΘΝΙΚΗ. Σε περίπτωση επιλογής άλλης τράπεζας από τον πελάτη-καταναλωτή, τότε ο τελευταίος θα επιβαρυνθεί με την αντίστοιχη προμήθεια για τη μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό άλλης Τραπέζης από τις συνεργαζόμενες.) 

9.10. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται από τον πελάτη στην κατάσταση που παρελήφθησαν, και εντός της αρχικής τους συσκευασίας μέσα στην οποία είχαν αποσταλεί από την εταιρεία, δεδομένου ότι η ακεραιότητα των επιστρεφόμενων προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Ο πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη στην περίπτωση που η αξία των προϊόντων έχει μειωθεί εξαιτίας κακής μεταχείρισής τους, πέραν της απαραίτητης χρήσης τους, προκειμένου να ελεγχθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά, και η λειτουργικότητά τους. Ειδικότερα, η Gway δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον πελάτη-καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκων τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ευθύνεται για την απομείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση του. Η Gway ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του καταναλωτή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.

10. Αντικατάσταση/Αλλαγή προϊόντος

10.1. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε από την Gway,εκτός τα προϊόντα της ενότητας "SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ" (δηλαδή όλοι οι πάσης φύσεως κωδικοί των προϊόντων που τελειώνουν σε "S"), GADGETS, Όλα τα παιχνίδια, είδη αξεσουάρ όπως ζώνες, τσάντες, ρολόγια κτλ που δεν γίνονται αλλαγές,και να ζητήσει την αντικατάστασή του, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που το προϊόν δεν καλύπτει για κάποιον λόγο τις προσδοκίες του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης οφείλει, με δική του χρέωση, να επιστρέψει το προϊόν που παρέλαβε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. 

10.2. Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών, η Gway δύναται να μην αποδεχθεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση.
10.3. Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στην αρχική τους συσκευασία, να μην έχουν υποστεί φθορές από χρήση, να μην έχουν πλυθεί -σιδερωθεί – λερωμένα – ξεβάψει ή μυρίζουν άρωμα ,να φέρουν τις ετικέτες τους, καθώς και την απόδειξη αγοράς τους. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, φθαρμένα ή ελλιπή, η Gway δικαιούται να αρνηθεί την αντικατάστασή τους ή επιστροφή & τα επιστρέφει στον αποστολέα.
10.4. Η αίτηση αντικατάστασης/αλλαγής προϊόντος από τον πελάτη μπορεί να γίνει είτε συμπληρώνοντας το έντυπο αλλαγής/επιστροφής το οποίο εσωκλείεται στη συσκευασία του προϊόντος που εστάλη, είτε μέσω email στο katerina@g-way.gr. Στην αίτηση που υποβάλει ο πελάτης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, το προϊόν αγοράς του, ο αριθμός παραγγελίας, καθώς επίσης και το προϊόν με το οποίο θέλει να αντικαταστήσει αυτό που επιστρέφει. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το ίδιο προϊόν σε άλλο μέγεθος και χρώμα, ή να επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή, ο πελάτης πληρώνει τη διαφορά και εάν έχει χαμηλότερη, η διαφορά αφαιρείται από τα μεταφορικά. Η Gway δεν φέρει ευθύνη και δεν μπορεί να στείλει αλλαγές, σε περίπτωση που δεν είναι σαφώς ορισμένο το προϊόν που επιθυμεί ο αγοραστής. Οι αλλαγές που δεν έχουν τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας πάνω στο δέμα, με την παραγγελία, θα επιστρέφονται στον αποστολέα, μιας και ο αγοραστής δεν θα εμφαίνεται στο πελατολόγιο της εταιρείας. Ο πελάτης οφείλει για την ομαλή διαδικασία ολοκλήρωσης της αλλαγής να αναγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ακριβώς όπως έχουν δοθεί κατά την παραγγελία. Έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 2η αλλαγή στην αρχική του παραγγελία αλλά πλέον χάνει το δικαίωμα της επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που αιτιαστεί κάποιο πρόβλημα-είναι υποχρεωμένος να το κρατήσει & να κλείσει οριστικά η εμπορική συναλλαγή μας.
10.5. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται από τον πελάτη με τους εξής τρόπους: α) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της G-way.gr, Λουτρά Ωραίας Ελένης, 20100 Κόρινθος, μέσω του μεταφορέα επιλογής του πελάτη και με έξοδά του, είτε β) με την ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ή μέσω ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ και χρέωση παραλήπτη αρχικά στον κωδικό 167197. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί συνολικά τα ποσό των πέντε (5) ευρώ αντικαταβολή (για επιστροφή και αποστολή νέου προϊόντος).
10.6. Εάν η αρχική παραγγελία εκτελέστηκε εσφαλμένα από την Gway, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγέλθηκε, κατά είδος ή ποσότητα, τότε οι δαπάνες αντικατάστασης (επιστροφή και αποστολή του σωστού προϊόντος) βαρύνουν την Gway. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν, με χρέωση της εταιρείας, στην κατάσταση που το παρέλαβε και χωρίς φθορές, στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα έγγραφα (απόδειξη κλπ.) που συνόδευαν το προϊόν. Η Gway έχει υπόχρεωση να πραγματοποιήσει εκ νέου την αποστολή της υπάρχουσας παραγγελίας(ίδιο προϊόν -ίδιο μέγεθος).
10.7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό (πχ σκισμένο), ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. 10.8. Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.Περισσότερα.